Murat Şanlı – “Canlı Sensiz Sana Bırakmam”

“Canlı Sensiz Sana Bırakmam” (“I’m giving up living without you”) is a beautiful Alaturca song (musical and cultural concept associated with classical music of the Ottoman Empire), performed live by Murat Şanlı, whose greatest desire is to share his live performances with his fans because he thinks it the best way he can feel them closer to his heart and, he is also quite certain that the deepest emotions can best be passed on to the general public through live shows of traditional Turkish music only.

“Canlı Sensiz Sana Bırakmam” (“Renunț să mai trăiesc fără tine”) este un frumos cântec alaturca (concept muzical și cultural asociat cu muzica clasică a Imperiului Otoman) interpretat live de Murat Şanlı a cărui dorință cea mai mare este aceea de a împărtăși prestațiile sale live cu fanii săi, deoarece, el crede că acesta este cel mai bun mod prin care îi poate simți mai aproape de inima sa, și, de asemenea, este perfect sigur că cele mai profunde emoții pot fi transmise cel mai bine publicului larg, doar prin spectacolele live de cântece tradiționale turcești.

Murat Şanlı, born on July 6, 1982, in Gaziantep, a city in the southeastern Anatolia region, Turkey, currently living in Istanbul, is widely known as a finalist in Popstar Alaturka, season 6, a very popular TV show of musical competition that was broadcast by Star TV (2009), where the winner of the last competition competed with Murat. Since then, Murat Şanlı has successfully succeeded in conquering the hearts of many Alaturca fans, which is music, or otherwise, another cultural expression of the traditional Turkish style specific to the Ottoman Empire and its people.

Murat Șanlı, născut la 6 iulie 1982, originar din Gaziantep, un oraș din regiunea Anatolia de Sud-Est, Turcia, care locuiește în prezent la Istanbul, este foarte cunoscut ca finalist în Popstar Alaturka, sezonul 6, un show TV foarte popular de competiție muzicală ce a fost transmis de canalul Star TV (2009), în care, câștigătorul ultimei competiții s-a intrecut cu Murat. De atunci, Murat Şanlı a reușit cu succes să cucerească inimile multor fani alaturca, care este muzica, sau altfel spus, o alta expresie culturală a stilului tradițional turc, specific Imperiului Otoman și poporul său.

For more Alaturca songs, incomparably performed by Murat Şanlı, subscribe to his YouTube channel, MURAT ŞANLI OFFİCİAL SAYFA, or visit his official Facebook page Murat Şanlı Offical.

Pentru mai multe cântece alaturca în inegalabila interpretare a lui Murat Şanlı, subscrieți canalului său de YouTube, MURAT ŞANLI OFFİCİAL SAYFA , sau accesați pagina sa oficială Facebook, Murat Şanlı Offical .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s