Johnny – “Your Wine Is Halal”

“Your Wine Is Halal” is a 2017 single recorded by the Egyptian singer Johnny, a perfect fusion of Egyptian folkloric sounds mixed with western musical lines and non-traditional lyrics (“halal” refers to what is permissible or lawful in traditional Islamic law applied to permissible food and drinks and wine is “haram” / forbidden). Textually, the song is in fact a metaphorical statement of love to the beloved one whose silence is a demon, whose voice is palpable, whose saliva is nectar, whose name is halal, a trunk of tenderness with Gaussian veins that makes his heart wail and wail while promising that he will make her proud of her wine. These beautiful lyrics written by Antonius Nabil who also composed the music, make this single arranged by Ahmed El Assal be unique in its language and sound.

“Vinul tău este halal” este un single înregistrat de cântărețul egiptean Johnny, o fuziune perfectă a sunetelor folclorice egiptene amestecate cu linii melodice occidentale și versuri non-tradiționale (“halal” se referă la ceea ce este permis sau legal în legislația tradițională islamică aplicată la alimente și băuturi admise, iar vinul este “haram” / interzis). Textual, cântecul este de fapt o declarație metaforică de dragoste față de iubită, a cărei tăcere este un demon, a cărei voce este palpabilă, a cărei salivă este nectar, al cărei nume este halal, un trup de sensibilitate cu vene gaussiene care îi face inima să plângă promițându-i că o va face mândră de vinul ei. Aceste versuri frumoase scrise de Antonius Nabil, care a compus și muzica, fac ca acest single, orchestrat de Ahmed El Assal, să fie unic atât în limbaj cât și ca sunet.

This fruitful collaboration between Johnny and the lyricist and composer Antonius Nabil goes back in time to 2009 when they first met while studying medicine at Kasr Al Ainy Faculty of Medicine from Cairo University and professionally started working together releasing their first album “Matar Atshan” (“Thirsty rain”). Since then they have released 4 albums and many singles among which it’s worth highlighting “Anthem Of Solitude” with music by Antonius Nabil and lyrics by the American poet Edgar Allan Poe mixed with Arabic lyrics by the ancient poet Antara Ibn Shadad (its video directed by Mohamed El Saadany took the chance to be screened in Poe Museum from Baltimore in 2015), “Supplication Of Orpheus” , an ode for Palestine, written by Antonius Nabil with English introduction from “The Rose of the World”, a poem by the Irish poet William Butler Yeats , and “The Bridge of Your Return” which is dedicated to the spirit of the Palestinian martyr Lina Nabulsi. Unlike other Arabic music makers their songs are not traditional especially concerning the lyrics. Thus, it may be said that both Johnny and Antonius are doctors for physical body and healers for soul and mind through the music they produce together.

Această colaborare fructuoasă între Johnny și compozitorul și textierul Antonius Nabil datează din 2009, când s-au întâlnit pentru prima oară în timp ce studiau medicina la Facultatea de Medicină Kasr Al Ainy din cadrul Universității din Cairo și au început să lucreze împreună, lansând primul lor album “Matar Atshan” (“Ploaie însetată”). De atunci au lansat 4 albume și multe single-uri printre care merită să fie evidențiate “Imnul Solitudinii” , muzica de Antonius Nabil și versurile apartinând poetului american Edgar Allan Poe amestecate cu versurile arabe ale poetului din epoca preislamică Antara Ibn Shadad (videoclipul regizat de Mohamed El Saadany a avut șansa de a fi vizionat în Muzeul Poe din Baltimore în 2015), “Jalba lui Orfeu”, o odă închinată Palestinei, scrisă de Antonius Nabil cu o introducere în limba engleză extrasă din poemul “Trandafirul Lumii” a poetului irlandez William Butler Yeats și “Podul revenirii tale”, care este dedicat spiritului martirei palestiniene Lina Nabulsi.  Spre deosebire de alți producători de muzică arabă, cântecele lor nu sunt tradiționale, mai ales în ceea ce privește versurile. Astfel, se poate spune că Johnny și Antonius sunt atât doctori pentru corpul fizic, cât și vraci pentru suflet și minte prin muzica pe care ei o realizează.

For further information about Johnny – the Egyptian singer, follow his official Facebook page Johnny – جوني and his Twitter account @Johnnysinger81, subscribe his YouTube channel here, and listen to some of his songs on SoundCloud here.

Pentru mai multe informații despre Johnny – cântărețul egiptean, urmăriți pagina sa oficială Facebook Johnny – جوني și contul de pe Twitter @Johnnysinger81, abonați-vă canalul său YouTube aici și ascultați câteva dintre piesele sale pe SoundCloud aici .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s