Ad Libitum Voices – “Dragu-mi-i mândro de tine”

“Dragu-mi-i mândro de tine” (“You are dear to me, pretty girl”) is an old popular Romanian lied by Tiberiu Brediceanu, a Romanian composer and passionate folklorist who collected over 2,000 popular folk songs especially from Banat and Maramures regions, brilliantly performed by the Romanian pop-opera vocal group, Ad Libitum Voices. This style, pop-opera, is a sub-genre of pop music, characterized by performing famous pop songs in the manner of the opera or operetta.

“Dragu-mi-i mândro de tine” este un cunoscut lied românesc de Tiberiu Brediceanu, compozitor  și pasionat folclorist  român ce a cules peste 2.000 de melodii populare, în special bănățene și maramureșene, în inegalabila interpretare a grupului vocal clujean ce adoptă stilul pop-opera, Ad Libitum Voices. Acest stil, pop-opera, este un sub-gen al muzicii pop, caracterizat de interpretarea unor cântece pop cunoscute în maniera operei sau operetei.

Ad Libitum Voices, set up in 2012 in Cluj-Napoca, is one of the few vocal groups in Romania to adopt the pop-opera style. The group is made up of two tenors, Tiberius Simu and Sergiu Coltan, the baritone Vlad Morar and a bass, Cristian Ignuţă, accompanied by the beautiful and talented pianist Bianca Murariu, all graduates of the “Gheorghe Dima” Music Academy from Cluj-Napoca, with rich artistic activities, being also active collaborators of the Romanian National Opera in Cluj-Napoca. Thanks to their innate talent for singing and their own charisma, these four young musicians permanently continue to conquer the hearts of music lovers of all kinds, both inside and outside Romania, through their highly diversified repertoire including a wide range of songs , from operas and operettas to chansonnettes, lieds and the most famous international pop hits as well.

Grupul Ad Libitum Voices, înființat în 2012, la Cluj-Napoca este unul dintre puținele grupuri vocale din România ce adoptă stilul pop-opera. Trupa este formată din doi tenori, Tiberius Simu și Sergiu Coltan, baritonul Vlad Morar și un bas, Cristian Ignuță, acompaniați de frumoasa și talentata pianistă Bianca Murariu, toți absolvenți ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cu o bogată activitate artistică, fiind și colaboratori activi ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Datorită talentului muzical înnăscut, dar și al carismei celor patru tineri muzicieni, grupul Ad Libitum Voices continuă să cucerească inimile iubitorilor de muzică de orice gen, atât din România cât și din afara ei, prin repertoriul lor foarte diversificat ce cuprinde o gamă variată de cântece, de la arii de operă si operetă, la canțonete, lieduri și, bineînteles, celebre hit-uri pop internaționale.

For additional information about Ad Libitum Voices, their concerts, events and contact, visit the official website www.adlibitumvoices.ro and their official Facebook page Ad Libitum Voices Official. You can also subscribe to their official YouTube channel here for watching and listening to some of their exceptional performances in various concerts and musical events.

Pentru mai multe informații despre trupa Ad Libitum Voices, evenimente, concerte și contact, accesați site-ul oficial www.adlibitumvoices.ro și pagina lor oficială de Facebook, Ad Libitum Voices Official. De asemenea, puteți subscrie canalului lor de YouTube aici pentru a asculta și viziona mai multe din interpretările lor de excepție susținute în diverse concerte și evenimente muzicale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s